Տենոր և երգահան

«Երազումս» երաժշտություն և Խոսք` Մասիս Առաքելեան

Շնորհանդես Կոմիտասի 150 ամյակի առթիվ

«Ապրիլ»  երաժշտություն և Խոսք` Մասիս Առաքելեան

Էրեբունի-Երվանի 2800 ամյակին նվիրված համերգ Բեռլինի գռեշնիս-քիրշեում

Լա Մամա «Մաման»


Գարուն ա

Բադե «Գինի»

Պատկերներով

Չինար ես

«Փասսիոնսկիրխե» Բեռլին

Փասսիոնսկիրխ, Բեռլին

«Պերգամոն մուզեում» Բեռլին

Գարուն ա